Dokładne badania maszyn


Wiele zakładów pracy opiera swoją działalność na posiadanym sprzęcie, który zajmuje się wszystkim, począwszy od procesów produkcyjnych, jak i sortowaniu i magazynowaniu towaru. Jednakże maszyny te, podobnie jak wszystko inne, mogą ulegać awariom. Ich cena jednak powoduje, że zarówno wymiana, jak i naprawa są bardzo kosztowne.
Z tego powodu znacząca większość firm wie, że znacznie bardziej opłaca się inwestować pieniądze w regularne badanie posiadanych maszyn. Badania te pozwalają ustalić, czy maszyna jest w dobrym stanie technicznym i czy żadna z jej części nie jest uszkodzona. W ten oto sposób można uniknąć zarówno kosztownych napraw, jak i konieczności zakupu całkowicie nowej maszyny.
Jednakże klasycznie wykonywane badania maszyn wymagają rozbioru maszyny na części. Jest to proces wymagający dużej precyzji i ostrożności. Zajmuje także dużo czasu, co oznacza, że w zakładzie pracy pojawiają się przestoje związane z brakiem dostępu do potrzebnej maszyny.
Rozwiązaniem na wszystkie te problemy są badania termowizyjne maszyn. W dzisiejszych czasach są one stosowane w zdecydowanej większości przypadków i ich skuteczność jest wielokrotnie potwierdzona. Badania termowizyjne maszyn, jak ich sama nazwa sugeruje, działają z wykorzystaniem termowizji. Przeprowadzane są przy pomocą specjalnej kamery, która jest w stanie oszacować temperaturę wszystkich części maszyny podczas jej funkcjonowania. Jeżeli temperatura danego elementu jest za wysoka, szybko można stwierdzić, że jest to część uszkodzona i narażona na usterki. Wtedy to można wykonać szybką naprawę i przywrócić maszynę do jej pracy w fabryce.
Badania termowizyjne maszyn są zatem całkowicie nieinwazyjne. Ich wykonanie nie zajmuje wiele czasu, co sprawia, że brak maszyny nigdy nie doprowadzi do przestojów w pracy. Cena za wykonanie takich badań jest na rozsądnym poziomie i zachęca do regularnego sprawdzania posiadanego sprzętu. Dlatego też każda firma, która pragnie utrzymać swoje maszyny w dobrym stanie, na pewno powinna zlecić firmie zewnętrznej wykonanie badań termowizyjnych.

Zapraszamy na stronę: term-os.pl